Espanjan muuttoluettelon käyttäminen

Valtion- ja hyötyvirastot

Saatko etua?

Kuten työttömyysetuus, eläke, perhe-eläke, työkyvyttömyyseläke?

Ota aina yhteyttä kyseiseen organisaatioon, jos voit ottaa etuuden ulkomailla.

Työkyvyttömyyseläke, Kysy etuustoimistoltasi vahvistuskirjettä, jossa on hylkäämisprosentti espanjaksi

Pyydä asiakirja kaksi kuukautta ennen, tai oman sairausvakuutuskassasi lähtöä.

Tarvitset sitä oleskelulupahakemukseesi (jos olet eläkeläinen tai edunsaaja) käsittely voi kestää 6–8 viikkoa

Jatkatko työskentelyä Suomessa?

Pyydä lomake sairausvakuutus- tai sairausvakuutuskassaasi varten

Hae eurooppalaista sairaanhoitokorttia sairausvakuutuskassasta (Eurooppalainen Sairausvakuutuskortti)

Ilmoittakaa viranomaisille. Lue myös veroviranomaisten "Suomesta ulkomaille” mitä sinun tarvitsee tietää?

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/suomesta_ulkomaille/

Ilmoita liittovaltion julkiselle rahoituspalvelulle maastamuutosta